วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คสช.เข้ายึดอำนาจ! แต่ทำไมไม่พูดถึงเรื่องท้องถิ่น?


คสช.เข้ายึดอำนาจ! แต่ทำไมไม่พูดถึงเรื่องท้องถิ่น

...ระยะเวลาผ่านมาร่วมเดือน ของการยึดอำนาจการปกครอง รัฐประหาร เรื่องที่เร่งด่วนต้องรีบทำ ส่วนใหญ่เป็นภาพโดยรวมของคนทั้งประเทศ เหตุเพื่อให้ประชาชนมีความผาสุข มีความมั่นใจในการดำรงชีวิต มีความสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว