เลื่อนระดับจากระดับปฏิบัติงาน เป็นชำนาญงาน

11:24
หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน เป็นชำนาญงาน >>>เปิดอ่านเอกสาร...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.