วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่างประมาณราคาการก่อสร้าง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเข็ม)


ตัวอย่างประมาณราคาการก่อสร้าง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเข็ม)

เป็นงบประมาณที่เกินกว่างบที่จัดสรรให้ท้องถิ่น