คุณลักษณะทั่วไปของกล้อง CCTV.

09:16
...การตรวจรับกล้อง CCTV.  คุณลักษณะทั่วไป 1. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เป็นชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมีความทนทานต่อการใช...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.