คุณลักษณะทั่วไปของกล้อง CCTV.


...การตรวจรับกล้อง CCTV. 
คุณลักษณะทั่วไป
1. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เป็นชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมีความทนทานต่อการใช้งาน 
2. ผู้เสนอราคามีหน้าที่ออกแบบการติดตั้ง และต้องจัดหาระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้ง ทดสอบการใช้งาน ตามรายละเอียดของข้อกำหนด รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ โดยต้องติดตั้งตำแหน่งที่กำหนด หากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งเพื่อความเหมาะสม ผู้เสนอราคาจะต้องส่งรายละเอียดตำแหน่งการติดตั้งเพื่อขออนุมัติการติดตั้ง โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ไม่กีดขวางทางสัญจร
3. เพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงานและการบริการหลังการขายผู้เสนอราคาต้องแป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาในอุปกรณ์หลักได้แก่ กล้องวงจรปิด,เครื่องบันทึกภาพ,อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลาง,อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายแบบ Industrial และควบคุมการจ่ายไฟ POE,อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) โดยมีหนังสือแต่งตั้งและการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยออกให้กับหน่วยงานโดยระบุชื่อหน่วยงานและชื่อโครงการ จากโรงงานผู้ผลิตหรือบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยและผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างพัสดุที่เสนอ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเครื่องบันทึกภาพ) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองสามารถใช้งานได้หรือประกอบการพิจารณา โดยนำมาเสนอในวันเปิดซองสอบราคา 
4. ผู้เสนอราคาต้องทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยภาพกล้องวงจรปิดต้องสามารถแสดงภาพได้ทุกกล้องพร้อมกัน 
5. ผู้เสนอราคาต้องเสนออุปกรณ์ของระบบโทรทัศน์วงจรปิด ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพใช้งานได้เป็นอย่างดี1 ความคิดเห็น:

  1. ข้อมูลใน การโพสต์ ของคุณเป็น ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ผม ต้องการข้อมูลที่คุณ ได้ใช้ร่วมกัน
    ราคากล้องวงจรปิด | กันขโมย

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.