การพิมพ์แถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการซ้ำบนทุกหน้าที่พิมพ์

09:35
ถ้าแผ่นงานมีเนื้อที่มากกว่าหนึ่งหน้า คุณสามารถพิมพ์ส่วนหัวหรือป้ายชื่อของแถวและคอลัมน์ (หรือที่เรียกว่า ชื่อเรื่องที่พิมพ์) ในทุกๆ หน้าเ...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.