วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การพิมพ์แถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการซ้ำบนทุกหน้าที่พิมพ์


ถ้าแผ่นงานมีเนื้อที่มากกว่าหนึ่งหน้า คุณสามารถพิมพ์ส่วนหัวหรือป้ายชื่อของแถวและคอลัมน์ (หรือที่เรียกว่า ชื่อเรื่องที่พิมพ์) ในทุกๆ หน้าเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นมีการระบุป้ายชื่อให้อย่างถูกต้อง