วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การกำหนดมุมมองในตารางคำนวณ Excel

สำหรับรูปแบบและมุมมองของโปรแกรม Excel ที่มีหลากหลาย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และมุมมองที่เป็นส่วนตัว หรือเพื่อการตรวจสอบก่อนการพิมพ์

นำราคากลางพาณิชย์ประจำเดือนเก็บไว้ใน Excel

- การประมาณราคา แน่นอนครับต้องใช้โปรแกรม Excel เพื่อเป็นการง่ายต้องการค้นหาราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัด เราจึงต้องนำข้อมูลลงใน Excel เพื่อง่ายต่อการค้นหา
- เรามาดูวิธีการนำข้อมูลลงใน Excel แบบง่ายกัน ดังนี้