เก้าอี้ที่ซื้อด้วยเงินส่วนตัวสามารถนำมาใช้ในสำนักงานได้หรือไม่

22:35
...เป็นตัวอย่างของการใช้เก้าอี้ส่วนตัว  ที่ไปเทียบเท่ากับหัวหน้าตนเอง  ที่สุดแล้วต้องเจรจากันด้วยเอกสารครับ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.