Latest in Tech

ความผิดฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

09:14
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5003/2545 แหล่งที่มา: เนติบัณฑิตยสภา คำพิพากษาย่อสั้น      ความผิดฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบ...

กรณีศึกษาศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยความรับผิดทางละเมิดกรณีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

09:43
กรณีศึกษาศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยความรับผิดทางละเมิดกรณีกำหนดราคากลางงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง คำสั่งใหัคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รับผิดร้อยละ80 ผ...

เผยภาพวงจรปิดนาทีหญิงตกรางรถไฟ

08:53
เผยภาพวงจรปิดนาทีหญิงท้อง 6 เดือนตกรางแอร์พอร์ตลิงก์ พบมีอาการคล้ายเซมาด้านหน้าก่อนพลัดตกลงไป ร.ฟ.ท.แจงหยุดขบวนรถไม่ทันเพราะกระชั้นชิด เมื่...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.