ป.ป.ช.ขึ้นบัญชีดำเอกชนห้ามประมูลโครงการรัฐ

21:45
ป.ป.ช.ขึ้นบัญชีดำเอกชนห้ามประมูลโครงการรัฐ ตามกฎหมาย ป.ป.ช.กำหนดให้บริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับรัฐ ต้องชี้แจงบัญชีรายรับรายจ่ายต่อ ป.ป.ช....

แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

09:21
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ขับเคลื่อนโดย Blogger.