วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

การติดตั้งส่วนขยาย Flash Video Downloader ใน Google Chrome เพื่อดาวน์โหลดคลิปวีดีโอ

การติดตั้งส่วนขยาย Flash Video Downloader ใน Google Chrome  เพื่อดาวน์โหลดคลิปวีดีโอ