เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปลดแอกการอบรม

10:41
รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการอบรม อ่านให้จบ แล้วจะรู้ว่า เราอบรมที่ไหนก็ได้ ที่น่าเชื่อถือนะ -ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท....
ขับเคลื่อนโดย Blogger.