วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

แบบฝึกหัดการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad

แบบฝึกหัดการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad
PDFBinder โปรแกรมรวมเอกสารไฟล์ pdf.


PDFBinder โปรแกรมรวมเอกสารไฟล์ pdf.

สำหรับงานเอกสารไฟล์ pdf. ที่มีจำนวนมาก ต้องการเก็บเอกสารเพื่ออยู่รวมกัน โปรแกรม PDFBinder สามารถรวบรวมเอกสารท่าน ได้โดยง่าย อีกทั้งเป็นโปรแกรมที่ไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆครับ

แบบฟอร์มงานควบคุมอาคาร

รวม "แบบฟอร์มงานควบคุมอาคาร" หนังสือประเภท อ.1 , น.1 , ค.1


พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน

พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543แบบรายงานสภาพแวดล้อม(รายงานช่างประจำวัน)

สามารถนำมาประมวลผลตัวเลขได้ ผมได้ล้อจากแบบ ม.ขอนแก่น ซึ่งได้อบรมหลักสูตรหัวหน้าส่วนโยธา ๑๑ วัน นำมาแก้ไขใหม่ให้ใช้งานได้คล่องตัวขึ้น และยังมีไฟล์ที่ผู้รับจ้างขอปฏิบัติงานในวันหยุดด้วย

13 ฟ้อนท์ไทยแห่งชาติ13 ฟ้อนท์ไทยแห่งชาติ
 ดาวร์โหลด