แบบรายงานสภาพแวดล้อม(รายงานช่างประจำวัน)

สามารถนำมาประมวลผลตัวเลขได้ ผมได้ล้อจากแบบ ม.ขอนแก่น ซึ่งได้อบรมหลักสูตรหัวหน้าส่วนโยธา ๑๑ วัน นำมาแก้ไขใหม่ให้ใช้งานได้คล่องตัวขึ้น และยังมีไฟล์ที่ผู้รับจ้างขอปฏิบัติงานในวันหยุดด้วย
1 ความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.