วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะ

เมื่อยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะแล้วประชาชนจะใช้หรือไม่ใช้มันก็ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินวันยังค่ำ ไม่มีทางกลับมาเป็นของเจ้าของเดิมอีก


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๑๖/๒๕๑๗