วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะ

เมื่อยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะแล้วประชาชนจะใช้หรือไม่ใช้มันก็ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินวันยังค่ำ ไม่มีทางกลับมาเป็นของเจ้าของเดิมอีก


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๑๖/๒๕๑๗

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โครงการขุดคลองเชื่อมทะเลอ่าวไทยกับอันดามัน

วันที่ 18 ส.ค.57 ไขปริศนา..ถ้าขุดคลองไทย จะถึงกับเปลี่ยนแผนที่โลก กลายเป็นขุมทรัพย์หลักของประเทศ (ตอนจบ)

แผนที่คอคอดกระ และพิมพ์เขียวของฝรั่งเศส สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นหน้าประวัติศาสตร์ไทยที่ซับซ้อน ผูกโยงไว้ด้วยเหตุผลทางการเมือง การทหาร การต่างประเทศ การคลัง เศรษฐกิจ และผลประโยชน์แอบแฝง ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกบงการอยู่

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การกำหนดค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น

การกำหนดค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง