โครงการขุดคลองเชื่อมทะเลอ่าวไทยกับอันดามัน

09:12
วันที่ 18 ส.ค.57 ไขปริศนา..ถ้าขุดคลองไทย จะถึงกับเปลี่ยนแผนที่โลก กลายเป็นขุมทรัพย์หลักของประเทศ (ตอนจบ) แผนที่คอคอดกระ และพิมพ์เขียวขอ...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.