กรมฯสั่งให้ท้องถิ่นเร่งชำระเงินค่าสาธารณูปโภคโดยเร็ว

09:23
การชำระค่าไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมฯสั่งให้ผู้ว่ากำชับท้องถิ่นให้จ่ายค่าสาธารณูปโภคโดยเร็ว อย่าให้มีกรณีเช่นนี้อีกการชำระค่าไฟ...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.