ปัญหาการลงนามในโบนัสผ่านฉลุย แต่เบิกจ่ายไม่ได้?

16:31
แม้นว่าโบนัสจะได้ลงนามโดย มท.๒ ปัญหาในการเบิกจ่ายยังมีอีกหลายด่าน ซึ่งสำคัญอย่างยิ่ง ผมยกเอาบทความของ อวยพร โภชากรณ์ ปลัด อบต.บางแก้ว อ...

ความชัดเจนของเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วน 6

11:42
สำหรับท่านที่ครองตำแหน่ง หัวหน้าส่วน ๖ (เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง๖) และ หัวหน้าส่วน ๖ (นักบริหารงานช่าง๖)  มีความชัดเจนแล้ว กับการเบิ...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.