มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด : ยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!!

12:50
ข่าวยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กระเส็นกระสายมาตั้งแต่หลังรัฐประหาร แม้จะมีแหล่งข่าวยืนยันว่าจะไม่ยุบทั้งหมด แต่จะยุบหรือปฏิรูป...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.