วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คสช.เข้ายึดอำนาจ! แต่ทำไมไม่พูดถึงเรื่องท้องถิ่น?


คสช.เข้ายึดอำนาจ! แต่ทำไมไม่พูดถึงเรื่องท้องถิ่น

...ระยะเวลาผ่านมาร่วมเดือน ของการยึดอำนาจการปกครอง รัฐประหาร เรื่องที่เร่งด่วนต้องรีบทำ ส่วนใหญ่เป็นภาพโดยรวมของคนทั้งประเทศ เหตุเพื่อให้ประชาชนมีความผาสุข มีความมั่นใจในการดำรงชีวิต มีความสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556

แนวทางปฏิบัติของการใช้พื้นที่สาธารณะดำเนินการตามมาตรา 8 และหรือมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับระเบียบ มท ว่าด้วยฯ การถอนสภาพฯ พ.ศ.2550 หรือระเบียบมท.ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพฯ พ.ศ.2543 แล้วแต่กรณี โดยยื่นคำขอต่อผู้ว่าฯ

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รีวิว สะพานภูมิพล 1-2

รวมตาราง Factor F งานอาคาร , งานทาง , งานสะพานและท่อเหลี่ยม , งานชลประทาน

รวมตาราง Factor F งานอาคาร , งานทาง , งานสะพานและท่อเหลี่ยม , งานชลประทาน ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) 7%


วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ขอแนะนำ Google Keep

Google Keep เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของ Google


คุณสามารถใช้ Google Keep เพื่อสร้างโน้ตได้อย่างสะดวกง่ายดาย เนื่องจากแอปนี้ซิงค์โน้ตของคุณกับ Google คุณจึงสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ไม่ว่าจะบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ ผ่านแอป Chrome และบนเว็บ

สร้าง: จดโน้ตโดยใช้ข้อความ รูปภาพ หรือเสียงของคุณ และเพิ่มรายการตรวจสอบอเนกประสงค์

จัดระเบียบ: ลากและวางโน้ตและรายการเพื่อจัดเรียงใหม่ และเก็บเมื่อคุณไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไป

วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557