แนวทางปฏิบัติของการใช้พื้นที่สาธารณะดำเนินการตามมาตรา 8 และหรือมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับระเบียบ มท ว่าด้วยฯ การถอนสภาพฯ พ.ศ.2550 หรือระเบียบมท.ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพฯ พ.ศ.2543 แล้วแต่กรณี โดยยื่นคำขอต่อผู้ว่าฯ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.