การเข้าไปเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาของ อบต. และ เทศบาล ผิด พรบ.ป.ป.ช.

08:55
การเข้าไปเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาของ อบต. และ เทศบาล ผิด พรบ.ป.ป.ช. และ อาจถูกยึดทรัพย์ได้ และใช้บังคับกับคู่สมรสด้วย....โปรดระวัง ตรวจพ...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.