วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การกำหนดค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น

การกำหนดค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น