การกำหนดมุมมองในตารางคำนวณ Excel

สำหรับรูปแบบและมุมมองของโปรแกรม Excel ที่มีหลากหลาย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และมุมมองที่เป็นส่วนตัว หรือเพื่อการตรวจสอบก่อนการพิมพ์

ขั้นตอนของคำสั่ง มุมมอง

1. เลือกคำสั่ง มุมมอง2. มุมมองปกติ3. มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ4. มุมมองแบบการแบ่งหน้า  ในแบบนี้มักนิยมใช้ เพราะสามารถเห็นได้ว่ามีจำนวนกี่หน้า*หากมีคำถาม สามารถตั้งคำถามท่านได้ที่  https://www.facebook.com/yotathongthin
1 ความคิดเห็น:

  1. เข้าเว็บสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า เลือกภาค/จังหวัด/เดือน กด Ctrl+A และ Ctrl+C เสร็จแล้วเปิด Excel แล้ววางปกติ หลังจากนั้นจัดระเบียบช้อมูล ครับ

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.