นำราคากลางพาณิชย์ประจำเดือนเก็บไว้ใน Excel

- การประมาณราคา แน่นอนครับต้องใช้โปรแกรม Excel เพื่อเป็นการง่ายต้องการค้นหาราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัด เราจึงต้องนำข้อมูลลงใน Excel เพื่อง่ายต่อการค้นหา
- เรามาดูวิธีการนำข้อมูลลงใน Excel แบบง่ายกัน ดังนี้


1. เปิดเว็บที่ Url นี้ >>> http://www.price.moc.go.th/price/struct/index_new.asp  ด้วยบราวเซอร์ ie. เพราะหากเปิดด้วยโปรแกรมอื่น ตัวหนังสือจะไม่สมบูรณ์2. จากนั้นก็เลือกข้อมูลที่ต้องการ จะได้ตามภาพด้านล่างนี้3. เลือกข้อมูลเฉพาะในตารางทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ ข้อ1. ถึง ข้อสุดท้าย แล้ว copy4. จากนั้นเปิดโปรแกรม Notepad >>> Paste ข้อความที่เรา copy ลงใน Notepad >>> สั่ง save โดยใช้ชื่ออะไรก็ได้ แล้วปิดไป  ดังภาพด้านล่าง 
5. เปิดโปรแกรม Excel ไปที่ ข้อมูล >>> จากข้อความ  แล้วเลือกไฟล์ Notepad ที่เราบันทึกไว้ 
6. จะพบหน้าดังภาพด้านล่างนี้ แล้วกดที่ ถัดไป >  ทำตามภาพ
7. จากภาพด้านล่างให้กดที่ เสร็จสิ้น8. คลิก ที่มุมซ้ายบนแล้วกด ตกลง9. จากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะวางลงในหน้าปัจจุบัน หากต้องการจัดระเบียบใหมก็สามารถทำได้ตามนั้น10. ต่อไปการค้นหาข้อมูลที่เราต้องการจากหน้าที่เรา copy มาโดยกดปุ่ม Ctrl > F จะมีป๊อบอัพขึ้นมาให้เรากรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา ในตัวอย่างใส่ กระเบื้องลอนคู่ แล้วกด Enter
11. เป็นอันเสร็จเรียบร้อย สำหรับข้อมูลที่เราดึงมาจากเว็บไซต์มาสู่ Excel 


*หากมีคำถาม สามารถตั้งคำถามท่านได้ที่  https://www.facebook.com/yotathongthin

1 ความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.