การพิมพ์แถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการซ้ำบนทุกหน้าที่พิมพ์


ถ้าแผ่นงานมีเนื้อที่มากกว่าหนึ่งหน้า คุณสามารถพิมพ์ส่วนหัวหรือป้ายชื่อของแถวและคอลัมน์ (หรือที่เรียกว่า ชื่อเรื่องที่พิมพ์) ในทุกๆ หน้าเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นมีการระบุป้ายชื่อให้อย่างถูกต้อง


มีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการพิมพ์
2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ >>> พิมพ์ชื่อเรื่อง*หมายเหตุ   คำสั่ง หัวเรื่องที่จะพิมพ์ จะปรากฏเป็นสีจางถ้าคุณอยู่ในโหมดการแก้ไขเซลล์ หรือถ้ามีการเลือกแผนภูมิหนึ่งในแผ่นงานเดียวกัน หรือถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์

3. บนแท็บ แผ่นงาน ภายใต้ หัวเรื่องที่จะพิมพ์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้
  • ในกล่อง แถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบน ให้พิมพ์การอ้างอิงของแถวที่มีป้ายชื่อคอลัมน์
  • ในกล่อง คอลัมน์ที่จะพิมพ์ซ้ำทางซ้าย ให้พิมพ์การอ้างอิงของคอลัมน์ที่มีป้ายชื่อแถว

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการพิมพ์ป้ายชื่อคอลัมน์ที่ด้านบนสุดของทุกหน้าที่พิมพ์ คุณสามารถพิมพ์ $1:$8 ในกล่อง แถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบน


4. เคล็ดลับ   คุณสามารถคลิกปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ ทางด้านขวาสุดของกล่อง แถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบน และกล่อง คอลัมน์ที่จะพิมพ์ซ้ำทางซ้าย แล้วเลือกชื่อแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการพิมพ์ซ้ำในแผ่นงาน เมื่อคุณเลือกแถวหัวเรื่องหรือคอลัมน์หัวเรื่องเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ อีกครั้งเพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบ

5. จากภาพด้านล่างจะเห็นว่าแผ่นที่ 2 ไม่มีหัวเรื่องประมาณราคา 
5. หมายเหตุ   ถ้าคุณเลือกไว้หลายแผ่นงาน กล่อง แถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบน และกล่อง คอลัมน์ที่จะพิมพ์ซ้ำทางซ้าย จะไม่พร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกหลายแผ่นงาน ให้คลิกแผ่นงานที่ไม่ได้เลือกใดๆ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด
*หากมีคำถาม สามารถตั้งคำถามท่านได้ที่  https://www.facebook.com/yotathongthin

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.