การใช้งาน แผนที่จาก Google Maps

...สำหรับงานช่างโยธานั้น แผนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของงานช่างที่สำคัญ เพราะจะได้บอกพิกัดหรือเส้นทางของสถานที่ก่อสร้าง รวมไปถึงแหล่งที่มาของวัสดุ


Url. ของแผนที่ Google:::-->> https://www.google.co.th/maps <<--:::*...พิมพ์ปลายทางที่คุณต้องการไป แล้วเลือกที่เส้นทาง
*...ระยะทางและแผนที่จะแสดงให้เห็นดังภาพ*หากมีคำถาม สามารถตั้งคำถามท่านได้ที่  https://www.facebook.com/yotathongthin

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.